Profilaktyka

Czy wiesz, że gdyby wszyscy poddawali się zalecanej przesiewowej kolonoskopii, prawie nie istniałby zaawansowany rak jelita grubego? Czy wiesz, że gdyby wszystkie kobiety regularnie wykonywały badania cytologiczne, prawie nie byłoby przypadków zaawansowanego raka szyjki macicy?

Profilaktyka to zapobieganie chorobom, ich wczesne wykrywanie oraz takie postępowanie w razie choroby, które pomoże złagodzić jej przebieg. Zapobiegać chorobom możemy zarówno poprzez sposób, w jaki żyjemy, jak i poprzez poddawanie się badaniom przesiewowym, które pozwolą wykryć groźne schorzenia na takim etapie, że wciąż pozostają duże szanse wyleczenia i zredukowania ryzyka powikłań. Dobrym przykładem są tu nowotwory, choć nie tylko, bo tych chorób, których wczesne wykrycie pozwoli na ograniczenie dalszego rozwoju choroby, jest więcej: np. cukrzyca, nadciśnienie, miażdżyca.

Współczesna medycyna coraz większą uwagę przykłada do działań zwiększających świadomość ludzi dotyczącą ich zdrowia i życia.

Wiele z naszych codziennych zachowań wpływa na zmniejszenie ryzyka rozwoju choroby.

Należą do nich:

  • dieta, zbilansowana pod względem liczby kalorii oraz składników odżywczych, takich jak węglowodany, białko, tłuszcz, mikro- i makroelementy, urozmaicona i odpowiednia dla danej płci, danego wieku, charakteru pracy i ogólnego stanu zdrowia – wskazówki dla zdrowych osób znajdziesz w Piramidzie Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej
  • ruch, stosowny do wieku, stanu zdrowia, sylwetki, stylu życia
  • wykształcenie w sobie umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, w tym wypracowanie sposobu na zachowanie równowagi psychicznej
  • poddawanie się okresowym kontrolom lekarskim, profilaktycznym badaniom oraz przestrzeganie wszystkich zaleceń lekarskich podczas choroby i rekonwalescencji.

Programy profilaktyczne realizowane przez lekarza i pielęgniarkę POZ

W poradni POZ pacjenci mogą zostać objęci programem profilaktyki chorób układu krążenia oraz programem profilaktyki gruźlicy.
• Program profilaktyki chorób układu krążenia skierowany jest do osób w wieku od 35. do 65. roku życia, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia, cukrzyca, przewlekła choroba nerek lub rodzinna hipercholesterolemia i które w ciągu ostatnich pięciu lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach profilaktyki chorób układu krążenia (także u innych świadczeniodawców). Kolejne świadczenie przysługuje po upływie 5 lat.
• Program profilaktyki gruźlicy jest dla osób dorosłych, u których nie rozpoznano gruźlicy, a które miały bezpośredni kontakt z chorym na gruźlicę lub mają trudne warunki życiowe.
Są to w szczególności:
• osoby bezrobotne,
• bezdomne,
• niepełnosprawne,
• obciążone długotrwałą chorobą,
• uzależnione od alkoholu lub narkotyków.

logo-amicus-white

Nasza przychodnia to wiele lat tradycji i praktyk, dzięki temu jesteśmy liderem branży w naszym rejonie.

Fundusze Europejskie

Amicusmed 2022